Pidato Bahasa Sunda Tentang Kemerdekaan Indonesia


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.

Selain memberikan gagasan atau ide, pidato juga harus memiliki tujuan yang jelas, mau dibawa kemana arah pembicaraan, kita juga bisa memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa yang cukup penting untuk dibahasa atau disampaikan.

Ketika kita berbicara di depan banyak orang tentunya harus ada tujuan yang jelas, untuk apa kita berbicara, jangan sampai orang yang mendengarkan merasa kurang jelas terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Paling minimal kita berbicara didepan sekitar 10 hingga 20 orang, karena jika terlalu sedikit yang dikhawatirkan informasi tidak tersebar secara merata.

Sebelum kita berikan contoh pidato bahasa Sunda, mari kita telusuri lebih jauh lagi tentang pidato bahasa Sunda ini mulai dari pengertian pidato bahasa Sunda, struktur pidato bahasa Sunda serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pidato bahasa Sunda.

Buat kamu yang berada di Domisili Jawa Tengah dan Jawa Timur, kamu juga bisa membelajari pidato bahasa Jawa yang mudah untuk dipahami.

Untuk pidato bahasa Sunda sendiri terdapat istilah lain yakni “Biantara Bahasa Sunda”. Jadi kamu jangan bingun jika pada artikel ini banyak menemukan istilah biantara bahasa Sunda, karena secara arti antara biantara bahasa Sunda atau pidato bahasa Sunda itu sama saja.Banyak sekali tema atau topik yang bisa kamu angkat terkait pidato bahasa Sunda ini, biasanya tema yang diangkat ini sesuai dengan target audience atau dalam rangka memperingati hari besar. Contohnya saja tema yang biasa diangkat adalah pidato bahasa Sunda tentang acara 17 Agustusan, tentang kebersihan lingkungan, tentang Maulid Nabi.

 

Naskah Biantara (Pidato) Bahasa Sunda

Tujuan dari pidato dalam bahasa sunda sendiri pada dasarnya sama saja seperti dengan pidato bahasa-bahasa lain pada umumnya. Tujuan dari pidato antara lain adalah untuk:

  • Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan suka rela.
  • Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain.
  • Membuat orang lain senang dan menghibur, sehingga orang lain merasa puas dengan pidato yang kita sampaikan.

 

CONTOH PIDATO BAHASA SUNDA SINGKAT

 


Para saderek Sabangsa jeung salemah cai

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji sareng syukur disanggakeun ka hadirat Ilahi Rabbi, urang sadayana tiasa sasarengan mieling hari Proklamasi Kamerdekaan Republik Indonesia nu ka ……….. ku ngayakeun paringetan kana hari Proklamasi Kamerdekaan“ ieu, hartosna urang bangsa Indonesia parantos ngaraoskeun kamerdekaan salami ……………. Taun.

Para saderek sadayana, peryogi pisan urang ngemut kana peristiwa anu kacida pentingna, yen dina tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 Proklamasi Kamerdekaan RI, dikumandangkeun ka dunia Internasional, ti gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dimana dina saat eta para wakil bangsa Indonesia kempel pikeun nganyatakeun tekad kamerdekaannana, sabagi bangsa anu merdeka jeung berdaulat. Dina detik-detik eta Bung Karno sabagi pembaca teks proklamasi, sareng Sukarno-Hatta sabagi pananda tangan teks proklamasi, atas. nama sadaya bangsa Indonesia.

Ku pernyataan eta para wakil bangsa Indonesia negaskeun ka sadaya rahayat, yen kamerdekaan nasional tos kahontat Sareng ngabuktikeun ka dunia Internasional yen kamerdekaan eta hak katut milik sagala bangsa.

Para saderek sadaya.

Anu kedah jadi perbatasan salamina, merdeka teh ngandunghartos tanggung jawab, maksadna hiji bangsa anu merdeka eta kedah pinuh ku rasa tanggung jawab kanggo ngabela, ‘miara, ngurus sareng ngeusian’ kamerdekaan, sadar sareng pinuh kasanggupan kanggo ngayakeun rupi-rupi pangorbanan anu diperlukeun kanggo kaluhuran, kamajuan sareng kajayaan lemah cai katut nagara urang.

Salah sahiji hal anu penting dina raraga mieling hari kamerdekaan, urang kedah gaduh rasa anu sajero-jerona dina jiwa anu suci tasyakkur ka Pangeran Nu Maha Kawasa, yen kamerdekaan nu kapimilik ku urang eta karunia ti Allah nu dipasihkeun ka bangsa Indonesia, diproklamirkeun dina tanggal 17 Agustus 1945.

Para saderek sadaya, sajabi ti eta urang kedah sadar deuih sareng leres-leres tiasa ngahayati yen ieu kamerdekaan teh lain pamere ti penjajah, tapi kamerdekaan teh hasil perjuangan anu nyata sarta hasil usaha bangsa Indonesia, ngorbankeun harta, tanaga sareng jiwa raga nu sanes sakedik. Syukur alhamdulillah dina waktu harita bangsa Indonesia sabilulungan ngahiji teu pandang bulu pikeun ngarebut lemah cai anu dipicinta Indonesia. ‘

Ku ni’mat kamerdekaan, kawajiban urang ngawangun nagara ku jalan ngagunakeun sagala daya katut upaya pikeun karna"muran sadayana.

Di antawisna kamerdekaan teh didamel jembatan emas kanggo ngudag sareng ngahontal kamajuan sareng kajayaan. Kamajuan sareng kajayaan anu tiasa dihontal teh gumantung kana kadaek, kasungguh-sungguhan sareng kagiatan usaha dina Widang pangwangunan, boh pangwangunan Widang fisik materil atawa dina Widang mental spiritual. Bangsa anu kirang rasa tanggung jawab, henteu giat usaha sareng teu leres-leres bajoang dina bidang pangwangunan, kaayaan bangsa anu sapertos kitu, moal aya bedana sareng nalika eta bangsa teh masih dijajah keneh.” _

Kamajuan dunya teh kudu disarengan ku kamajuan dina Widang rohani. Di antawisna sasama bangsa, sanagara, saagama sakedahna silih wasiatan dina hak jeung bebeneran. Urang sadayana diparentah ku Allah SWT sangkan silih wasiatan tina

iman, amal soleh, nangtungkeun ‘kaadilan jeung’beheneran di muka bumi, ngajaga katartiban kaamanan jeung katentreman masyarakat, sarta ngama’murkeun ieu alam dunya.

Manusa salaku makhluk Allah sadayana parantos dipaparin kakawasaan ngaraharjakeun _ sareng ngamajukeun bumi ieu, sanggup sarta tiasa ngagali rupi-rupi rahasiah alam, tiasa ngagunakeun anu saseueur-seueurna, pikeun pibekeleun hirup sareng kahirupan di dunya itu. “

Dawuhan Allah dina Al-Qur’an surat Hud ayat 60:

pidato bahasa sunda tentang hari kemerdekaan surat hud ayat 61

HUWA ANSYA-AKUM MINAL ARDLI WASTAlMARAKUM FIIHAA FASTAGHFIRUUHU TSUMMA TUUBUU ILAIHI INNA RABBII QARIIBUN MUJIB.

"Nya Anjeunna anu ngayugakeun‘maraneh tina bumijeung supaya maraneh ngama’murkeun bumi, ku kituna maraneh geura menta pangampura ka Anjeunna, jeung geura tarobat ka Anjeunna, karana saestuna Pangeran kaula kacida deukeu tna jeung ngaijabah.”

Para saderek sadaya.

Nagara urang parantos ngagaduhan falsafah Pancasila sareng UUD 1945, mangga urang sami-sami pertahankeun tina rongrongan tangan-tangan jahil nu rek ngarintang’ kana lancarna pangwangunan di nagara.

Akhirna dina raraga mieling hari kemerdekaan ayeuna, mangga urang sami-sami mintonkeun rasa syukur ka Pangeran nu parantos maparinkeun ni’mat kamerdekaan ka urang sadaya ku jalan:

1. Ngado’akeun ka arwah para pahlawan nu parantos gugur di medan bakti, ngemutkeun kana jasa-jasana ngorbankeun jiwa katut ragana pikeun ngabela sareng mertahankeun kamerdekaan lemah caina.

2. Ningkatkeun sumanget kapahlawanan hoyong neraskeun perjuangan para pahlawan nu parantos gugur, dina widang ngeusi sareng miara kamerdekaan ku jalan ngawangun dina saniskaten widang sarta rajin ngulik sareng mukakeun rasiah-rasiah alam anu aya sakuliah alam Indonesia ieu kanggo kamajuan sareng kama’muran bangsa Indonesia.

Sakitu kapihatur, mudah-mudahan Allah ta’ala salamina ngalimpahkeun rahmat ka sadaya bangsa Indonesia. Aamiin!

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

.


Kumpulan Contoh Teks Pidato Bahasa Sunda Berbagai Tema

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Bahasa Sunda yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 

 pidato bahasa sunda, contoh pidato bahasa sunda, pidato perpisahan kelas 6 bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda singkatpidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 6, pidato bahasa sunda perpisahanpidato singkat bahasa sunda, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang perpisahan dan artinya, pidato bahasa sunda tentang narkoba, bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda singkat padat jelas, pidato perpisahan bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang kebersihan,contoh pidato perpisahan bahasa sunda, pidato perpisahan bahasa sunda paturay tineung, pidato bahasa sunda tentang guru, pidato bahasa sunda tentang pentingna nyiar elmu,contoh pidato bahasa sunda singkat, pidato bahasa sunda tentang lingkungan,pidato bahasa sunda tentang kesehatan, pidato bahasa sunda singkat tentang sabar,pidato bahasa sunda tentang sabar, pidato bahasa sunda dan artinya, pidato serah terima pengantin bahasa sunda lucu, contoh pidato bahasa sunda tentang perpisahan,pembukaan pidato bahasa sunda,

 

 Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Terbaru dan Terlengkap, Pidato Bahasa Sunda (Biantara) Beserta Contoh Tentang Pendidikan, Perpisahan, Kebersihan, Kesehatan dan Lainnya, pidato bahasa sunda tentang sabar, contoh pidato bahasa sunda tentang perjuangan, pidato bahasa sunda panjang, pidato bahasa sunda tentang corona, contoh pidato bahasa sunda lucu dan menghibur, pidato bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda dan artinya,

Belum ada Komentar untuk "Pidato Bahasa Sunda Tentang Kemerdekaan Indonesia"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel