Contoh Pidato Tentang Hari Pendidikan Nasional Dalam Bahasa Sunda


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.

Selain memberikan gagasan atau ide, pidato juga harus memiliki tujuan yang jelas, mau dibawa kemana arah pembicaraan, kita juga bisa memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa yang cukup penting untuk dibahasa atau disampaikan.

Ketika kita berbicara di depan banyak orang tentunya harus ada tujuan yang jelas, untuk apa kita berbicara, jangan sampai orang yang mendengarkan merasa kurang jelas terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Paling minimal kita berbicara didepan sekitar 10 hingga 20 orang, karena jika terlalu sedikit yang dikhawatirkan informasi tidak tersebar secara merata.

Sebelum kita berikan contoh pidato bahasa Sunda, mari kita telusuri lebih jauh lagi tentang pidato bahasa Sunda ini mulai dari pengertian pidato bahasa Sunda, struktur pidato bahasa Sunda serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pidato bahasa Sunda.

Buat kamu yang berada di Domisili Jawa Tengah dan Jawa Timur, kamu juga bisa membelajari pidato bahasa Jawa yang mudah untuk dipahami.

Untuk pidato bahasa Sunda sendiri terdapat istilah lain yakni “Biantara Bahasa Sunda”. Jadi kamu jangan bingun jika pada artikel ini banyak menemukan istilah biantara bahasa Sunda, karena secara arti antara biantara bahasa Sunda atau pidato bahasa Sunda itu sama saja.Banyak sekali tema atau topik yang bisa kamu angkat terkait pidato bahasa Sunda ini, biasanya tema yang diangkat ini sesuai dengan target audience atau dalam rangka memperingati hari besar. Contohnya saja tema yang biasa diangkat adalah pidato bahasa Sunda tentang acara 17 Agustusan, tentang kebersihan lingkungan, tentang Maulid Nabi.

 

Naskah Biantara (Pidato) Bahasa Sunda

Tujuan dari pidato dalam bahasa sunda sendiri pada dasarnya sama saja seperti dengan pidato bahasa-bahasa lain pada umumnya. Tujuan dari pidato antara lain adalah untuk:

  • Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan suka rela.
  • Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain.
  • Membuat orang lain senang dan menghibur, sehingga orang lain merasa puas dengan pidato yang kita sampaikan.

 

CONTOH PIDATO BAHASA SUNDA SINGKAT

 Assalamualaikum wr wb..         Bapa/Ibu guru, sareng kapala sakola anu ku simkuring dipihormat. Anu luhung ku elmu panimu, sareng jembar ku karsa, karya katut pangalaman. Oge rerencangan para siswa nu ku simkuring di piheman.

    Puji Sinareng syukur Alhamdulillah urang sanggakeun ka zat Illahi Rabbi Allah SWT mungguhing ku kakawasaan anjeun-Na urang sadayana tiasa diparengkeun riung mungpulung patepung lawung bari nyucruk elmu pangaweruh, patepung raray, patarema panangan bari nyiar pangabisa, bongkok ngaronyok paamprok jonghok.

    Dina kasempetan ieu simkuring kenging pancen pikeun biantara dina raraga hari pendidikan nasional 2 mei taun (…).

    Nanging sateuacana bade tamada ka wargi sadaya neda ampun paralun bilih aya nu luhung kaluhuran, sih hapunten anu kasuhun, margi saestuna simkuring miskin ku pangarti malarat ku pangabisa, rumaos teu bodo-bodo acan.

    Hadirin anu ku simkuring di pihormat, simkuring neda widi bade maksakeun bae diajar cumarita payuneun wargi sadaya. Dinten ieu, urang sadayana sasarengan mieling hari pendidikan nasional nu diabadikeun dina satiap tanggal 2 mei.

    Naon margina hari pendidikan ditetepkeun dina tanggal 2 mei teh? Saleresna tanggal eta dicandak tina tanggal kalahiran salah saurang tokoh pendidikan indonesia nyaeta Doktor Suwardi Suryaningrat nu katelahna Ki Hajar Dewantara.

    Dupi tujuan urang ngayakeun paringetan ieu kajabi kanggo ngahormat sareng ngemut-ngemut kana jasa-jasa anjeuna dina nyonto ngenaan pendidikan di nagara urang.

    Sapertos anu kauninga ku urang sadayana, yen masalah pendidikan hiji hal anu kacida pentingna kanggo urang sadayana, khususna para pamuda pamudi tunas bangsa pewaris cita-cita nuju kana masyarakat anu subur makmur gemah ripah repeh rapih.

    Hadirin nu ku simkuring di pihormat, dina kasempetan ieu, peryogi simkuring ngadugikeun tujuan pendidikan nasional diantawisna nyaeta :

    • Anu kahiji ningkatkeun katakwaan ka Allah SWT, nyaeta ngajalankeun sagala parentahna jeung ngajauhan sagala anu dilarangna.

    Ngemutkeun dawuhan Allah dina Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13. “Inna akromakum indallaahi atqokum,” Anu hartosna : “Saenya-enyana anu pang mulia-muliana nyaeta jalma anu pang takwana ka Kami.”

    • Saterasna nu kadua, ningkatkeun kacerdasan jeung katerampilan bangsa anu saluyu jeung bakat, tabiat anu aya di urang sadaya. Dawuhan rasulullah SAW : “I’maluu ‘alaa makaanatikum,” Anu hartosna: “Prak geura digawe sacabak-cabakna.”

    • Saterasna anu katilu, mere didikan jeung atikan ku budi pakerti anu pinuji.

    • Anu kaoopat, nguatkeun kapribadian-kapribadian anu mandiri nu kudu di pertahankeun nurutkeun kaedah-kaedah nu aya dina pancasila jeung undang-undang dasar sarebu salapan ratus opat puluh lima.

    • Anu kalima, ngandelan sumanget kabangsaan sangkan bisa nuwuhkeun manusa-manusa pangwangunan nu kuat mentalna hade budi parangina.  

    Hadirin nu ku simkuring di pihormat, ku ayana kasempetan ieu mangga urang usaha pikeun nuwuhkeun sumanget jeung rasa kabangsaan di diri urang sadayana anu parantos dicontokeun ku Bapa Pendidikan Ki Hajar Dewantara.

    Teu hilap ka rerencangan para pelajar hayu urang babarengan giat diajar sing jadi jalma anu cerdas jeung terampil tur boga budi parangi anu hade.

    Rupina sakitu anu kapihatur kapayuneun Para Bapa, Ibu sareng saderek sadaya mugi-mugi pedaran anu nembe aya gunana katut manfaatna. Akhiru kalam.Wassalamualaikum wr, wb


Kumpulan Contoh Teks Pidato Bahasa Sunda Berbagai Tema

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Bahasa Sunda yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 

 pidato bahasa sunda, contoh pidato bahasa sunda, pidato perpisahan kelas 6 bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda singkatpidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 6, pidato bahasa sunda perpisahanpidato singkat bahasa sunda, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang perpisahan dan artinya, pidato bahasa sunda tentang narkoba, bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda singkat padat jelas, pidato perpisahan bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang kebersihan,contoh pidato perpisahan bahasa sunda, pidato perpisahan bahasa sunda paturay tineung, pidato bahasa sunda tentang guru, pidato bahasa sunda tentang pentingna nyiar elmu,contoh pidato bahasa sunda singkat, pidato bahasa sunda tentang lingkungan,pidato bahasa sunda tentang kesehatan, pidato bahasa sunda singkat tentang sabar,pidato bahasa sunda tentang sabar, pidato bahasa sunda dan artinya, pidato serah terima pengantin bahasa sunda lucu, contoh pidato bahasa sunda tentang perpisahan,pembukaan pidato bahasa sunda,

 

 Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Terbaru dan Terlengkap, Pidato Bahasa Sunda (Biantara) Beserta Contoh Tentang Pendidikan, Perpisahan, Kebersihan, Kesehatan dan Lainnya, pidato bahasa sunda tentang sabar, contoh pidato bahasa sunda tentang perjuangan, pidato bahasa sunda panjang, pidato bahasa sunda tentang corona, contoh pidato bahasa sunda lucu dan menghibur, pidato bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda dan artinya,

Belum ada Komentar untuk "Contoh Pidato Tentang Hari Pendidikan Nasional Dalam Bahasa Sunda"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel