Contoh Pidato Tentang Pépéling Hirup Didunya Dalam Bahasa Sunda


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.

Selain memberikan gagasan atau ide, pidato juga harus memiliki tujuan yang jelas, mau dibawa kemana arah pembicaraan, kita juga bisa memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa yang cukup penting untuk dibahasa atau disampaikan.

Ketika kita berbicara di depan banyak orang tentunya harus ada tujuan yang jelas, untuk apa kita berbicara, jangan sampai orang yang mendengarkan merasa kurang jelas terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Paling minimal kita berbicara didepan sekitar 10 hingga 20 orang, karena jika terlalu sedikit yang dikhawatirkan informasi tidak tersebar secara merata.

Sebelum kita berikan contoh pidato bahasa Sunda, mari kita telusuri lebih jauh lagi tentang pidato bahasa Sunda ini mulai dari pengertian pidato bahasa Sunda, struktur pidato bahasa Sunda serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pidato bahasa Sunda.

Buat kamu yang berada di Domisili Jawa Tengah dan Jawa Timur, kamu juga bisa membelajari pidato bahasa Jawa yang mudah untuk dipahami.

Untuk pidato bahasa Sunda sendiri terdapat istilah lain yakni “Biantara Bahasa Sunda”. Jadi kamu jangan bingun jika pada artikel ini banyak menemukan istilah biantara bahasa Sunda, karena secara arti antara biantara bahasa Sunda atau pidato bahasa Sunda itu sama saja.Banyak sekali tema atau topik yang bisa kamu angkat terkait pidato bahasa Sunda ini, biasanya tema yang diangkat ini sesuai dengan target audience atau dalam rangka memperingati hari besar. Contohnya saja tema yang biasa diangkat adalah pidato bahasa Sunda tentang acara 17 Agustusan, tentang kebersihan lingkungan, tentang Maulid Nabi.

 

Tujuan dari pidato dalam bahasa sunda sendiri pada dasarnya sama saja seperti dengan pidato bahasa-bahasa lain pada umumnya. Tujuan dari pidato antara lain adalah untuk:

  • Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan suka rela.
  • Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain.
  • Membuat orang lain senang dan menghibur, sehingga orang lain merasa puas dengan pidato yang kita sampaikan.

 

CONTOH PIDATO BAHASA SUNDA SINGKAT

 Assalamualaikum wr wb.. 

Alhamdulillah wasyukurillah, pangersa kanggo bapa/ibu pupuhu sakola, pangersa bapa/miwah ibu guru anu ku simkuring di mulyakeun, sareng pangersa réréncangan anu ku simabdi pikahormat.

Langkungkung tipayun sateuacana sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka gusti nu maha suci. Alhamdulillah ku rahmat sareng hidayah manténa dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan sareng nikmat islam dugi ka urang sadaya tiasa kempél ngariung pateupung lawung di ieu kasempatan.

Dina dageut ieu simkuring badé ngabiantarakeun hiji biantara kalayan singket ngeunaan kana pépéling keur urang hirup didunia ieu, dina judul biantara nu baris badé dikapindang keun nyaéta pépéling kanggo urang keu hirup di dunya.


Nah, hadirin anu kusimkuring dipikahormat. Urang hirup di dunya téh moal tiasa salawasna, sakapeung mah kadang urang sok ti kusruk ti tajong nepi ka ragag ku lantaran sabab urang mung ukur sibuk neangan kabagjaan pikeun dunya hungkul, dugi ka urang poho keur pibeukeulan hirup di kalanggengan alam engkina, nyaéta alam akhérat.

Dulur-dulur sakalian, nu ku simkuring dipikahormat.. Teu salah émang lamun ceunah urang néangan kabagjaan di alam dunya, tapi kahadé ulah neupi ka poho kanu pancen utama urang hirup di dunya ieu, nyaéta séja ibadah ka mantena!

Dulur-dulur sakalian.. Ayeuna mumpung urang masih aya kénéh di alam dunya iéu, hayu urang mangga nyieun kahadéan sa loba-lobana. Jadikeun diri urang supados tiasa mangpaat ka sasama, boh keur diri sorangan boh keur batur.

Hayu urang silih tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, Bikeun naon nu tiasa ku urang dibikeun, sok sanajan saleutik naon baé lamun éta émang aya mangpaatna keur nu lian mangga urang silih tulungan.

Sarta urang kudu daék akur jeung saha baé, lobakeun dulur ulah malah pa téangan-téangan musuh, ceuk kolot urang ogé kapan aya paribasa kieu : “Babaturan sarébu can cekap, tapi musuh hiji kalobaan teuing.”

Nah, jadi nu ngarana silaturahmi mah éta téh tiasa bakal manjangkeun rejeki sareng majangkeun umur, tah kitu mereun kacindékana mah…??? Jadi, sumangga urang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, ti ayena kasasaha baé.

Nah, mung sakitu waé meren pidato singkét ti simkuring, hapunteun pisan bilih aya basa anu teu merenah sareung teu leureus saur agama.

Mun beneur nya étamah kaluarna tinu agama, mun salah mah nya éta leureus pisan tina kahilapan ti simkuring, hatur nuhun kasadayana.

. Akhiru kalam.Wassalamualaikum wr, wb


Kumpulan Contoh Teks Pidato Bahasa Sunda Berbagai Tema

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Bahasa Sunda yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 

 pidato bahasa sunda, contoh pidato bahasa sunda, pidato perpisahan kelas 6 bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda singkatpidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 6, pidato bahasa sunda perpisahanpidato singkat bahasa sunda, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang perpisahan dan artinya, pidato bahasa sunda tentang narkoba, bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda singkat padat jelas, pidato perpisahan bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang kebersihan,contoh pidato perpisahan bahasa sunda, pidato perpisahan bahasa sunda paturay tineung, pidato bahasa sunda tentang guru, pidato bahasa sunda tentang pentingna nyiar elmu,contoh pidato bahasa sunda singkat, pidato bahasa sunda tentang lingkungan,pidato bahasa sunda tentang kesehatan, pidato bahasa sunda singkat tentang sabar,pidato bahasa sunda tentang sabar, pidato bahasa sunda dan artinya, pidato serah terima pengantin bahasa sunda lucu, contoh pidato bahasa sunda tentang perpisahan,pembukaan pidato bahasa sunda,

 

 Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Terbaru dan Terlengkap, Pidato Bahasa Sunda (Biantara) Beserta Contoh Tentang Pendidikan, Perpisahan, Kebersihan, Kesehatan dan Lainnya, pidato bahasa sunda tentang sabar, contoh pidato bahasa sunda tentang perjuangan, pidato bahasa sunda panjang, pidato bahasa sunda tentang corona, contoh pidato bahasa sunda lucu dan menghibur, pidato bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda dan artinya,

Belum ada Komentar untuk "Contoh Pidato Tentang Pépéling Hirup Didunya Dalam Bahasa Sunda"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel