Contoh Ceramah Singkat Tentang Fitnah


Contoh Ceramah Singkat – Ceramah atau pidato keagamaan adalah ceramah yang dilakukan oleh ahli agama atau biasa disebut ustad yang notabennya mempunyai ilmu agama lebih dan dibagikan kepada orang lain dengan tujuan agar banyak yang paham dan mengerti ilmu agama tersebut.

Ceramah singkat merupakan suatu hal yang identik dengan pidato keagamaan, yakni ceramah yang disampaikan oleh seorang ahli agama atau ustad yang dipandang memiliki ilmu agama lebih kemudian dibagikan kepada orang lain dengan tujuan supaya orang-orang dapat memahami ilmu yang disampaikan tersebut.
Untuk ceramah singkat sendiri banyak sekali ragamnya, berikut akan dipaparkan beberapa mengenai contoh ceramah singkat, mulai dari ceramah singkat tentang sabar, tentang pendidikan, menuntut ilmu, kebersihan, ikhlas, shalat, tentang ibu, tentang cinta, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Dengan adanya contoh ini semoga dapat menambah keimanan kita pada Allah.

Berikut ini adalah contoh ceramah singkat. Mulai dari contoh ceramah pendidikan, contoh ceramah singkat sabar, contoh ceramah tentang ibu, contoh ceramah pergaulan bebas, contoh ceramah menuntut ilmu, contoh ceramah singkat tentang narkoba, contoh ceramah kebersihan, contoh ceramah  kesehatan, contoh ceramah media sosial, contoh ceramah, contoh ceramah tentang aurat, contoh ceramah tentang berbakti kepada orang tua, dll.


Silahkan Simak Contoh Teks pidato Tentang Agama Terlengkap  Di bawah ini:Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.
Saudaraku yang berbahagia
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya.
Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum mengenai fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah yang menimpa individu atau golongan. Yang dapat berupa kebinasaan atau kemunduran tingkatan iman, ataupun juga dapat berupa kekacauan di dalam islam.
Penyebab utama seseorang terjerumus ke dalam fitnah adalah kesiapan hati dalam menerima fitnah tersebut, seperti hadist yang berbunyi “Fitnah-fitnah didatangkan kepada semua hati. Hati siapapaun yang mengecapnya, tertorehlah padanya satu noda hitam.”
Mengenai pengaruh dari Fitnah, sesungguhnya fitnah itu melupakan orang-orang terjerumus di dalamnya tentang kebenaran yang mereka ketahui serta batasan-batasan yang mereka tekuni. Dan sungguh orang yang terjatuh dalam fitnah menjadi ringan ketakwaannya dan tipis agamanya. Karena itulah saat orang-orang dijauhkan dari telaga, Rasulullah mengira mereka termasuk umatnya, dijawablah:
‘Engkau tidak tahu, mereka telah berjalan mundur.’ Yang meriwayatkan hadist berkata
(yaitu Ibnu Abi Mulaikah): ‘Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu bahwa kami kembali atas tumit kami (murtad) atau kami mendapat fitnah.’
Untuk dapat menyelamatkan diri dari fitnah adalah tidak menuntut atas hak dalam urusan dunia, walaupun dalam hal demikian bersabar sangat berat sekali. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud:
“Sesungguhnya keberuntungan bagi orang yang menjauhi fitnah (beliau mengucapkannya) tiga kali, dan bagi orang yang mendapatkan coban, maka ia bersikap sabar, alangkah indahnya sabar terhadap bala.”
Demikianlah yang dapat saya sampaikan.Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kumpulan Contoh Teks Pidato Keagaman / Ceramah

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Agama atau Ceramah yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato Agama atau Ceramah yang sesuai dibawah ini:

- Contoh Pidato Atau Ceramah Singkat Tentang Sabar
- Contoh Pidato Atau Ceramah Singkat Tentang Pendidikan
- Contoh Pidato Atau Ceramah Singkat Tentang Menuntut Ilmu

Belum ada Komentar untuk "Contoh Ceramah Singkat Tentang Fitnah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel