Pidato Bahasa Sunda Singkat Hikmah Bulan Rajab, Sya’ban, dan Ramadhan


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.

Selain memberikan gagasan atau ide, pidato juga harus memiliki tujuan yang jelas, mau dibawa kemana arah pembicaraan, kita juga bisa memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa yang cukup penting untuk dibahasa atau disampaikan.

Ketika kita berbicara di depan banyak orang tentunya harus ada tujuan yang jelas, untuk apa kita berbicara, jangan sampai orang yang mendengarkan merasa kurang jelas terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Paling minimal kita berbicara didepan sekitar 10 hingga 20 orang, karena jika terlalu sedikit yang dikhawatirkan informasi tidak tersebar secara merata.

Sebelum kita berikan contoh pidato bahasa Sunda, mari kita telusuri lebih jauh lagi tentang pidato bahasa Sunda ini mulai dari pengertian pidato bahasa Sunda, struktur pidato bahasa Sunda serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pidato bahasa Sunda.

Buat kamu yang berada di Domisili Jawa Tengah dan Jawa Timur, kamu juga bisa membelajari pidato bahasa Jawa yang mudah untuk dipahami.

Untuk pidato bahasa Sunda sendiri terdapat istilah lain yakni “Biantara Bahasa Sunda”. Jadi kamu jangan bingun jika pada artikel ini banyak menemukan istilah biantara bahasa Sunda, karena secara arti antara biantara bahasa Sunda atau pidato bahasa Sunda itu sama saja.Banyak sekali tema atau topik yang bisa kamu angkat terkait pidato bahasa Sunda ini, biasanya tema yang diangkat ini sesuai dengan target audience atau dalam rangka memperingati hari besar. Contohnya saja tema yang biasa diangkat adalah pidato bahasa Sunda tentang acara 17 Agustusan, tentang kebersihan lingkungan, tentang Maulid Nabi.

 

Tujuan dari pidato dalam bahasa sunda sendiri pada dasarnya sama saja seperti dengan pidato bahasa-bahasa lain pada umumnya. Tujuan dari pidato antara lain adalah untuk:

  • Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan suka rela.
  • Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain.
  • Membuat orang lain senang dan menghibur, sehingga orang lain merasa puas dengan pidato yang kita sampaikan.

 

CONTOH PIDATO BAHASA SUNDA SINGKAT

     Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Washolatuwassalamu ’ala asrofil anbiyai walmursalin, wa ‘ala ‘alihi washobihi ajmain, ammaba’du.Anu ku simkuring dipikahormat, bapa pupuhu sakolah, wakil pupuhu, bapak ibu guru, sareng réréncangan anu ku simkuring dipikanyaah.

    Teu aya kecap anu pantes di carioskeun iwal ti manjatkeun puji syukur ka hadirat allah swt anu parantos ngalimpahkeun sagala rahmat, taufiq, sareng hidayahna kanggo urang sadaya.

    Ku kituna urang masih tiasa kénéh dipasihan rahmat anu paling éndah mangrupa kaséhatan sarta oksigén anu ku urang hirup anu haratis teu mayar sapérak-pérak acan.

    Sholawat sinareng salam, mugi-mugi tetep kacurahkeun ka junjungan nabi urang sadaya Muhammad SAW, dimana anu parantos nunjukkeun urang ti jalan anu poék ka jalan anu caang. Ku kituna ogé sami-sami urang ngaharepkeun syafaatna engkin di yaumil qiyamah. Amiin.

    Hadirin, nu kusimkuring dipikahormat.

    Dina pidato singket ieu, simkuring badé medarkeun sakedik ngenaaan kana harti sareng hikmah dibalik nami bulan rajab, sya’ban, sareng ramadhan. Sabab seueur diantara urang anu ngamangpaatkeun bulan-bulan ieu pikeun menangkeun jalan sareng kahadéan.

    Dina salah sahiji hadis ogé pernah diterangkeun, yén bulan rajab téh mangrupakeun bulan keur urang melak kahadéan, sya’ban nyaéta bulan keur urang nyiramanana, sareng ramadhan nyaéta bulan dimana urang tiasa manén tina kahadéan hirup.


    Hadirin, nu kusimkuring dipikahormat.

    Nu kahiji nyaéta naon hikmah dibalik bulan rajab téh? Bulan Rajab dicandak dina kecap rojaba, (ارجبوعن القتال  بمعنى كفوا عنه), nu ngabogaan makna adhim (agung), hal ieu disababkeun da harita mah bangsa Arab téh ngagungkeun pisan kana bulan rajab, sapertos henteu ngalakukeun peperangan dina bulan ieu.

    Salian éta, bulan Rajab ogé ngagaduhan dua sebutan, nyaéta al-Aṣab (pencurahan) sareng al-Asham (tuli). Disebutkeun al-Ashab sabab dina bulan ieu mah rahmat téh turun ka umat nabi Muhammad SAW. Sedengkeun disebut al-Aṣam sabab dina bulan ieu kapungkur mah teu aya atawa teu kadéngé suara peperangan jeung sora pedang.

    Salajengna nyaéta nu kadua, bulan Sya’ban. Di tilik tina cariosan syeikh Abdurrazaq as-Sa’di, dipasihan nami Sya’ban téh sabab harita mah sadaya kabilah Arab papencar jeung papisah sabot peperangan, sateu acan saméméhna nyicing teu kamana-mana, sabab diharamkeun ngalakukeun perang di bulan Rajab téh.

    Sami halna sareng bulan Rajab, bulan Sya’ban ogé ngabogaan sesebutan, nyaéta sok disebut bulan al-Qaṣir nu hartina éta singket atawa péndék. Hal ieu mereun disababkeun kalobaan manusa ngadago-dago datangna bulan suci Ramadan nu datang saparantos bulan Sya’ban.

    Urang salaku umat islam tangtuna ogé ngadago-dago ahir di bulan sya’ban ieu, pikeun nyaksian sareng ningali hilal datangna bulan suci Ramadan anu ku urang muliakeun. Pernyataan ieu sami halna sakumaha anu parantos disebutkeun ku Syeikh Muhammad Ali Attum.

    Nu katilu, atawa anu pamungkas nyaéta bulan Ramadhan. Ramadhan bahasa asalna tina kecap Ramadha nu hartina panas. Aya seueur versi kunaon bulan ieu disebut nami ramadhan téh. Sala sahijina nyaéta nu nyatakeun yén bulan ieu disebut Ramadhan téh sabab biasana mah bulan ieu sok paampok sareng musim panas di jazirah Arab harita mah.

    Salian éta, aya ogé anu miboga pamanggih lian, nyaéta sabab jalmi-jalmi nu shaum dibulan puasa mah ngarasakeun panas sareng nahan lapar.

    Sedengkeun sebutan bulan Ramadhan anu teu bireuk deui keur urang, di antarana: Kahiji, syahrul quran. Disebut kitu lantaran Al-Quran diturunkeuna dina bulan ieu. Kadua, syahrul maghfiroh, sabab dosa-dosa urang tiasa dihampura dina bulan ieu. Katilu, syahru shiyam, sabab urang émang diwajibkeun ngalakukeun ibadah saum dina bulan ieu.

    Hadirin, nu ku simkuring dipikahormat.

    Mugia Allah tiasa ngalimpahkeun barokahna ka urang sadaya di bulan Rajab, Sya’ban, sareng mugia urang sadaya dipasihan umur panjang dugi ka panggihna bulan suci Ramadan. Amin, amin, yaa robbal alamin.

    Hadirin, bapa, Ibu guru sareng rerencangan anu kusimkuring dipikanyaah.

    Rupina cekap sakitu waé anu tiasa ku simkuring kapihatur dina pidato ngenaan harti sareng hikmah bulan rajab, sya’ban sareng ramadhan ieu. Hapunten bilih aya basa nu kirang entep saureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa dihapunten.

    Hatur nuhun kana perhatosan nana
    وَبِااللهِ تَوْفِقْ والْهِدَيَة وَالرِّضَا وَ الْعِنَايَة
    Wassalamu’alaikum Wr. Wb..

.


Kumpulan Contoh Teks Pidato Bahasa Sunda Berbagai Tema

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Bahasa Sunda yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 

 pidato bahasa sunda, contoh pidato bahasa sunda, pidato perpisahan kelas 6 bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda singkatpidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 6, pidato bahasa sunda perpisahanpidato singkat bahasa sunda, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang perpisahan dan artinya, pidato bahasa sunda tentang narkoba, bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda singkat padat jelas, pidato perpisahan bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang kebersihan,contoh pidato perpisahan bahasa sunda, pidato perpisahan bahasa sunda paturay tineung, pidato bahasa sunda tentang guru, pidato bahasa sunda tentang pentingna nyiar elmu,contoh pidato bahasa sunda singkat, pidato bahasa sunda tentang lingkungan,pidato bahasa sunda tentang kesehatan, pidato bahasa sunda singkat tentang sabar,pidato bahasa sunda tentang sabar, pidato bahasa sunda dan artinya, pidato serah terima pengantin bahasa sunda lucu, contoh pidato bahasa sunda tentang perpisahan,pembukaan pidato bahasa sunda,

 

 Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Terbaru dan Terlengkap, Pidato Bahasa Sunda (Biantara) Beserta Contoh Tentang Pendidikan, Perpisahan, Kebersihan, Kesehatan dan Lainnya, pidato bahasa sunda tentang sabar, contoh pidato bahasa sunda tentang perjuangan, pidato bahasa sunda panjang, pidato bahasa sunda tentang corona, contoh pidato bahasa sunda lucu dan menghibur, pidato bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda dan artinya,

Belum ada Komentar untuk "Pidato Bahasa Sunda Singkat Hikmah Bulan Rajab, Sya’ban, dan Ramadhan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel