Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Menghormati Orang Tua dan Guru


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.

Selain memberikan gagasan atau ide, pidato juga harus memiliki tujuan yang jelas, mau dibawa kemana arah pembicaraan, kita juga bisa memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa yang cukup penting untuk dibahasa atau disampaikan.

Ketika kita berbicara di depan banyak orang tentunya harus ada tujuan yang jelas, untuk apa kita berbicara, jangan sampai orang yang mendengarkan merasa kurang jelas terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Paling minimal kita berbicara didepan sekitar 10 hingga 20 orang, karena jika terlalu sedikit yang dikhawatirkan informasi tidak tersebar secara merata.

Sebelum kita berikan contoh pidato bahasa Sunda, mari kita telusuri lebih jauh lagi tentang pidato bahasa Sunda ini mulai dari pengertian pidato bahasa Sunda, struktur pidato bahasa Sunda serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pidato bahasa Sunda.

Buat kamu yang berada di Domisili Jawa Tengah dan Jawa Timur, kamu juga bisa membelajari pidato bahasa Jawa yang mudah untuk dipahami.

Untuk pidato bahasa Sunda sendiri terdapat istilah lain yakni “Biantara Bahasa Sunda”. Jadi kamu jangan bingun jika pada artikel ini banyak menemukan istilah biantara bahasa Sunda, karena secara arti antara biantara bahasa Sunda atau pidato bahasa Sunda itu sama saja.Banyak sekali tema atau topik yang bisa kamu angkat terkait pidato bahasa Sunda ini, biasanya tema yang diangkat ini sesuai dengan target audience atau dalam rangka memperingati hari besar. Contohnya saja tema yang biasa diangkat adalah pidato bahasa Sunda tentang acara 17 Agustusan, tentang kebersihan lingkungan, tentang Maulid Nabi.

 

Tujuan dari pidato dalam bahasa sunda sendiri pada dasarnya sama saja seperti dengan pidato bahasa-bahasa lain pada umumnya. Tujuan dari pidato antara lain adalah untuk:

  • Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan suka rela.
  • Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain.
  • Membuat orang lain senang dan menghibur, sehingga orang lain merasa puas dengan pidato yang kita sampaikan.

 

CONTOH PIDATO BAHASA SUNDA SINGKAT

 

Assalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabrokaatuh

Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil Alamiin, assholatu wassalamu ala syrofil anbiya’i wa imamil mursalin, sayyidina wamaulana muhammadin wa ala alihi wasohbihi aj’main. Amma Ba’du :

Nu utami jeung nu paling utami mangga urang panjatkeun sasarengan puja jeung puji syukur kahadirat ALLAH SWT. Sabab teu aya tuhan salain allah, nu nguasaan sadaya alam ieu.

Rahmat jeung salam mugia tetep dilimpahkeun kanggo nabi urang sadayana muhammad saw nu teu aya nabi nu sanes saparantosna. Nu tos ngabawa urang ti jaman onta nuju jaman toyota, ti jaman jahiliyah nuju jaman nu pinuh barokah. Mugi ogé urang kalebet kana pangikutna nu menangkeun syafaat di poé kiamat engkin, amin yaa robbal alamin..

Teu hilap urang panjatkeun ogé du’a kanggo kadua kolot urang sarta bapa ibu guru nu parantos ngadidik, ngabina, sareng ngabekeulan urang ku pangelmu nu seueur, ku kituna urang mugi-mugi tiasa jadi jalmi-jalmi anu iman, taqwa, sareng boga akhlak mulia. Mugi ogé ka asih nu anjeuna pasihkeun tiasa mangpaat kanggo urang salaku siswa-siswi didikna. Amin

Simkuring salaku wakil ti para siswa, kapapancenan tugas kanggo ngadugikeun hiji biantara. Dina ieu kasempetan simkuring badé ngadugikeun biantara ngenaan kana pentingna urang mikahormat ka kolot jeung ka guru urang. Sabab hormat ka anu janten sepuh sareng hormat ka ibu/bapa guru téh teu kinten pentingna sareng kedah diperhatoskeun ku urang sadayana.

Malihan pan dina basa Sunda mah basa anu dianggo kanggo nyarios ka sepuh sareng ka réréncangan téh dibéntenkeun. Éta hartosna emang kedah aya béntenna antawis nyarios ka sepuh sareng nyarios ka réréncangan. Sanaos nganggo basa naon bad, ari hormat ka sepuh sareng ka ibu/bapa guru mah tangtos wajib. Mung dina basa Sunda mah éta téh diperhatoskeun pisan. Duh mani saénya bahasa sunda téh?

Hadirin anu kusimkuring pikahormat..

Urang tangtos kedah hormat ka anu janten sepuh urang anu parantos ngurus urang sadayana, teu kinten ageungna jasa anu janten sepuh urang téh. Kitu ogé ka bapa sareng ibu guru, urang sadayana kedah mikahormat anjeunna margi ibu/bapa guru tdh parantos ngajar urang tiasa terang kana elmu anu tangtos aya mangpaatna kanggo urang sadayana.

Hadirin sarta rerencangan sakantenan nu simkuring pikadeudeuh..

Unggal jalmi tangtuna pasti miboga sepuh atanapi kolot, teu aya hiji jalmi ogé manusa anu lahir teu aya bapa jeung indungna iwal ti nabi adam. Urang ogé sadar tangtuna kolot urang téh tos sesah beurang peuting ngabanting tulang, mikiran sakuat tanaga kumaha carana pikeun ngajuangkeun anak-anakna.

Ku kituna urang salaku anak-anakna kedah hormat ka anjeuna, sabab hormat ka indung jeung bapa téh mangrupakeun sala sahiji amal shaleh anu mulia bahkeun parantos disebutkeun dina aL-Qur’an pikrun kautamaan ngabakti ka indung jeung bapa teh, saur firman allah:

“Sembah allah jeung ulah nyekutukeun anjeuna sareng nanaon oge, jeung urang kudu boga kalakuan anu hadé ka kolot urang.” (An nisa: 36)

Dina ayat ieu paréntah mikahormat ka kolot di sandingkeun ku amal anu paling utami nyaéta tauhid, mangka ieu tiasa nunjukeun yén amal ieu ogé ageung pisan di sisi ALLAH SWT.

Salian éta, ALLAH ogé negeskeun dina surat al-isro yén urang ulah nyarios atanapi ngomong “Uh” jeung “ah” ari ka kolot téh, sabab teu menang komo deui leuwih ti éta. Dina ayat éta ogé dijelaskeun paréntah pikeun kudu ngajaga kalakuan hadé ka kolot urang.

Ayeuna urang parantos terang mani kitu pentingna sareng utamina hormat jeung ngabakti ka kadua kolot urang téh. Mangga ayeuna urang inget deui, tos sabaraha kali urang nyieun ngambeuk manéhna? Tos sabara kali urang nyieun ceurik manéhna? Sabataha kali urang teu ngalaksanakeun paréntahna? Nah ku kituna mangga urang sami-sami menta hampura!

Hadirin, bapa ibu guru anu jusimkuring dipikahormat, sareng réréncangan anu ku simkuring pikadeudeh..

Rupina ngan sakitu baé biantara singket ti simkuring, hamputen anu kasuhun bilih aya cariosan ti simkuring anu kirang merenah. Sareng mugi-mugi urang sadayana kalebet jalmi anu tiasa hormat ka anjeuna, janten hamba-hamba pilihanna, sereng mugi urang ogé kalebet jalmi-jalmi anu beruntung. Amin yaa robbal alamin!

, akhirul kalam, Wassalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.Kumpulan Contoh Teks Pidato Bahasa Sunda Berbagai Tema

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Bahasa Sunda yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 

 pidato bahasa sunda, contoh pidato bahasa sunda, pidato perpisahan kelas 6 bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda singkatpidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 6, pidato bahasa sunda perpisahanpidato singkat bahasa sunda, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang perpisahan dan artinya, pidato bahasa sunda tentang narkoba, bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda singkat padat jelas, pidato perpisahan bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang kebersihan,contoh pidato perpisahan bahasa sunda, pidato perpisahan bahasa sunda paturay tineung, pidato bahasa sunda tentang guru, pidato bahasa sunda tentang pentingna nyiar elmu,contoh pidato bahasa sunda singkat, pidato bahasa sunda tentang lingkungan,pidato bahasa sunda tentang kesehatan, pidato bahasa sunda singkat tentang sabar,pidato bahasa sunda tentang sabar, pidato bahasa sunda dan artinya, pidato serah terima pengantin bahasa sunda lucu, contoh pidato bahasa sunda tentang perpisahan,pembukaan pidato bahasa sunda,

 

 Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Terbaru dan Terlengkap, Pidato Bahasa Sunda (Biantara) Beserta Contoh Tentang Pendidikan, Perpisahan, Kebersihan, Kesehatan dan Lainnya, pidato bahasa sunda tentang sabar, contoh pidato bahasa sunda tentang perjuangan, pidato bahasa sunda panjang, pidato bahasa sunda tentang corona, contoh pidato bahasa sunda lucu dan menghibur, pidato bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda dan artinya,

Belum ada Komentar untuk "Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Menghormati Orang Tua dan Guru"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel