Contoh Ceramah Bahasa Sunda Tentang Ciri-Ciri Orang Sholeh Terbaru


Kumpulan Contoh Ceramah - Ceramah merupakan jenis keterampilan lisan atau yang lebih dikenal dengan istilah public speaking.Secara umum, ceramah, khotbah, dan sambutan sama,sama berbicara di depan umum untuk memaparkan, menjelaskan gagasan, pikiran, atau informasi kepada pendengar yang bersifat persuasif.Ceramah merupakan jenis keterampilan berkomunikasi lisan. Hal tersebut dapat dinyatakan dengan keterbiasaan ceramah yang dilakukan dengan cara penyampaian lisan.Namun bukan berarti informasi yang disampaikan dengan metode ceramah hanya bisa disampaikan dengan lisan, terdapat juga ceramah yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau disebut dengan teks ceramah.

 

Tujuan Ceramah

Penyampaian sebuah ceramah memiliki tujuan, adapun tujuan dari ceramah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Informatif, yaitu ceramah bertujuan untuk memberikan informasi kepada pendengar agar mengenal suatu hal dan mampu memahami dari apa yang disampaikan.
  2. Persuasif, yaitu ceramah bertujuan untuk mengajak para pendengar supaya mengikuti apa yang telah disampaikan dalam ceramah.
  3. Argumentatif, yaitu ceramah bertujuan untuk meyakinkan para pendengar mengenai suatu hal.
  4. Rekreatif, yaitu ceramah bertujuan untuk menghibur atau membuat gembira para pendengar agar merasa puas dan bahagia.
  5. Naratif, yaitu ceramah bertujuan untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar.

 

Tak Perlu Banyak Basa Basi silahkan Simak Contoh Ceramah di Bawah Ini:

 


.
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh..

اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اْلعَاَلَمِيْنَ . وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَي أُمُوْرِا لدُّ نْيَا وَا لدِّ يْنٍ . وَعَلَيْ آ لِهٍ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

"ALHAMDU LILLAHI RABBIL'ALAMIN WABIHI NASTA'INU'ALA UMURID DUNYA WADDIN WA'ALA ALIHI WASHAHBIHI AJMA'IN"

Puji sinareng syukur mangga urang panjatkeun ka hadirat allah swt kanggo sadaya limpahan rahmat sarta hidayahna urang tiasa kumpul sasarengan dina tempat ieu.

Salawat sareng salam mugi teteup kacurahkeun ka jungjungan urang sadaya nyaeta nabi muhamad saw. Mugia urang sadaya kalebet kana umatna anu diberkahkeun ku allah, amin yaa robbal alamin.

Hadirin sakalian..
Tina kasempatan ieu, alhamdulilah urang tiasa pateupung dina acara pangajian kagamaan, judul ceramah nu baris bade di pindangkeun ayena nyaeta rupa rupa ciri jalma soleh.

Nah, ari soleh teh nyaeta hiji sifat anu kedah wajib aya di tiap jalma anu ngaku agama islam. Sabab ku jalan soleh urang bisa taqwa ka Allah SWT, tapi kiwari ayena mah loba jalma anu hayang soleh tapi teu apal kana jalan kumaha supaya jadi jalma soleh.

Anu malah kadituna lain jadi jalma soleh kalah jadi jelema siga soleh. Antara soleh jeung siga soleh nyaeta beda jauh, sabab ari jalma soleh mah aya cirina anu tos dijelaskeun dina Al-Qur’an surat Al Imran ayat 114, dina ayat eta dijelaskeun bahwa ciri jalma soleh teh aya 4 nyaeta:

Ka hiji, Iman Ka Allah SWT Sareng Kana Poe Akhir

Ciri kahiji jalma soleh nu kahiji teh nyaeta jalma anu iman Ka Allah jeung kana Poe Akhir, naon kaitanana ari jalma soleh teh kudu percaya ka Allah jeung kana Poe Akhir?

Sabab hiji jalma lamun boga kaimanan anu bener manehna moal gagabah dina ngalaksanakeun ibadah ka gusti allah, hartina bakal bener-bener ngajalakeun parentah Allah sasuai Syarat, Ruku, sareng Elmuna.

Jalma anu Iman Ka Allah bakal salawasna ngajalankeun ibadah kalayan make Elmu. Kadua kaitanana jalma soleh kudu percaya kana poe akhir, sabab jalma anu percaya kana poe akhir manehna bakal salalawasna ati-ati dina samemeh ngajalankeun hiji perkara jeung bakal Tadabbur (mikirkeun kana akibat anu bakal timbul tina eta perkara).

Ka dua, Marentah kana Ma’ruf

Nurutkeun kana ulama, ari definisi ma’ruf teh nyaeta Perkara anu di nilai bener ku aturan syara jeung adab. Hartina jalma soleh mah sok peduli kana perkara anu bener bari ngajak kana eta perkara, contona sapertos solat, puasa. jeung perkara perkara anu sejena.

Terus ari ma’ruf nurutkeun kana adab sapertos lamun dina aturan sakola mah barudak teh kudu datang tepat waktu, tah eta oge bisa disebut ma’ruf.

Jalma soleh teu weuleh ngajak ka sasama jalma kana perkara anu bener, hartina moal nyaman ngalakukeun kahadean sorangan lamun anu sejen heunteu ngalaksanakaeun.

Ka tilu, Nyarek kana Munkar

Lamun definisi munkar nyaeta lalawanan tina maruf, hartina sagala perkara anu dianggap teu alus ku hukum syara jeung ku adab.

Dina hal ieu, jalma soleh mah moal betah lamun nempo hiji hal anu teu hade katempona, mangka jalma soleh mah tara ngantep kana pamunkaran, cara nyegah pamunkaran geus diajarkeun ku para ulama dina kitab Sulamuttaufiq.

Yen, lamun di mana-mana urang ningali hiji pamunkaran, maka wajib eta urang nyarekna etamah rek nyarekna ku ucapan, atwa ku kalakuan, atwa kumaha wae carana supaya eta pamunkaran teu dipigawe.

Ka opat, Ngaburu buru kana ka alusan

Ciri jalma soleh anu terakhir nyaeta ngagagancang kana ka alusan, hartina tara nunda-nunda kana hal anu sipatna alus, teu kudu di ajak. Tapi dina ngalaksanakeun kaalusan aya nu leuwih penting anu kudu ku urang diperhatikeun, lain ngan saukur kudu geuwat tapi anu paling penting nyatu Elmuna.

Jadi, percuma wae lamun urang ngaburu-buru migawe kaalusan ari elmuna kosong mah, da hiji kaalusan atawa ibadah lamun teu make elmu eta teh moal ditarima ku gusti.

Nah, hadirin nu dimulyakeun ku allah, sakitu wae ceramah anu tiasa ku simkuring teupikeun, Mudah mudahan ku ayana ieu penjelasan urang bisa kaasup kana kriteria jalma soleh, Amiiin yaa robbal alamin

.Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
lah beberapa contoh Teks ceramah singkat berikut berisi kumpulan ceramah singkat tentang sabar, syukur, dan masih banyak lagi untuk mempersiapkan ceramah yang baik.Secara keseluruhan ceramah, khotbah dan sambutan merupakan salah satu bentuk dari pidato didepan umum. Jadi, ketiganya masuk kedalam jenis pidato, 8+ Contoh Ceramah Singkat, Kejujuran, Sabar, Syukur , Struktur Teks Ceramah dan Kaidah Kebahasaan Teks. Contoh teks ceramah umum, literasi, pendidikan, narkoba dipaparkan secara singkat namun tetap menggunakan struktur dan kaidah.Teks Ceramah - Bahasa Indonesia Kelas 11 ,12+ Contoh Teks Ceramah Tentang Ibu, Ilmu, Sabar, Sholat. Cari contoh ceramah? Lihat lebih dari 25 contoh teks ceramah singkat ✅ umum ✅ agama Islam lucu ✅ beserta strukturnya ✅ hanya di sini!, contoh ceramah singkat tentang pendidikan,contoh ceramah singkat tentang pergaulan bebas,contoh ceramah tentang hari kiamat,contoh teks ceramah singkat beserta strukturnya,teks ceramah lucu,ceramah singkat tentang ilmu,teks ceramah agama islam tentang kejujuran,contoh ceramah singkat di tv,24 Contoh Ceramah Singkat Agama Tentang Ibu, Sholat, Teks Ceramah Lucu Agar Jamaah Tak Merasa Bosan, Pesan, 6+ Contoh Teks Ceramah Singkat Umum, Sholat, Sabar, Contoh Ceramah Singkat

Belum ada Komentar untuk "Contoh Ceramah Bahasa Sunda Tentang Ciri-Ciri Orang Sholeh Terbaru"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel