Contoh Pidato Tentang Batik Nasional dalam Bahasa Jawa Terbaru


Pidhato yaiku omongan/ucapan kang ditata kanthi apik lan disampekake marang wong liya. Pidhato minangka salah sawijine ketrampilan lisan kanggo ngungkapake isine pikiran, perasaan, gagasan, warta lan liya-liyane.

B. Jenis-jenis  pidhato adhedhasar yaiku:
 1. Pidhato pembukaan, yaiku pidhato ringkes kang disampekake pembawa acara utama MC.
 2. Pidhato pengarahan, yaiku pidhato kanggo ngarahake sawijine kagiyatan.
 3. Pidhato sambutan, yaiku pidhato kang disampekake ing sawijine adicara tartamtu, kanthi wektu kangm ung sadhela, amarga sing menehi sambutan ora mung wong siji.
 4. Pidhato peresmian, yaiku pidhato kang dilakokake dining wong kang dueni pangaribowo kanggo ngresmekake samu barang.
 5. Pidhato laporan, yaiku pidhato kang isine ngelaporake sawijining tugas utowo kegiatan.
 6. Pidhato pertanggung jawaban, yaiku pidhato kang isine sawijine laporan pertanggung jawaban tugas utama/kagiyatan.
C. Carane gae pidhato

Supaya bisa nindakake pidhato kanthi lancar becike nggawe reng-rengan luweh disek.
 1. Salam pambuka
 2. Pambuka kang gambarake isi nganti ringkes
 3. Isi pidhato kang gambarake maksud, gambaran, sasaran, lan liya-liyane
 4. Penutup kang gambarake dudutan, pangarep-arep
 5. Salam penutup

 

 Di Blog ini banyak sekali contoh pidato bahasa jawa seperti pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa tentang kesehatanpidato bahasa jawa brainly, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6, pidato 17 agustus 1945 di sekolah, contoh pembuka dan penutup pidato bahasa jawa dan Lainnya Untuk Lebih lengkapnya Kalian Bisa lihat Contoh Pidato Bahasa Jawa di Bawah ini.

 

 

 Sesorah Pengetan Dinten Batik Nasional

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun Bapak Kepala Sekolah, Bapak/Ibu Guru, saha staf karyawan ingkang dahat kinurmatan. Adhik kelas, kakak kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang maha Wikan, awit ing wekdal menika kula panjenengan sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kula panjenengan saged makempal kanthi pinaringan karaharjan. Ing dinten menika, kula badhe ngaturaken sesorah kangge mengeti Dinten Batik Nasional, 2 Oktober 2018.

Para rawuh ingkang dahat kinurmatan,

Batik inggih punika salah satunggaling produk kerajinan tekstil ingkang kalebet kina. Batik sampun wonten kawit 2000 taun rumiyin. Batik asalipun saking tembung ambatik kapendhet saking tembung “amba” ingkang artosipun wiyar utawi nyamping ugi “titik” utawi “matik” ingkang artosipun menika andamel titik-titik.  Anggene andamel batik saged dipuntumindakaken kanthi kathah upakara, inggih menika ditulis, dicap, diprint, lan sapanunggalanipun.

Batik gadhah menika jenis utawi corak saking menika daerah penghasilipun, misal Motif Tujuh Rupa saking Pekalongan, Batik Sogan saking Solo, Mega Mendung saking Cirebon lan sapanunggalanipun. Kathahipun jinis utawi motif batik saking daerah-daerah nggadhahi filosofi utawi artosipun kiyambek-kiyambek. Niki menapa salah satunggaling alesan  Batik taksih eksis sapriki.  

Batik minangka warisan asli saking Indonesia, kula panjenengan sedaya kedah saged ngreksa ugi nglestantunaken. Ampun ngantos Batik kebanggaan kula panjenengan sedaya dipunklaim kaliyan nagara liya. Mangga, kula panjenengan sedaya sesarengan nlestantunaken batik supados Batik tetep eksis lan mboten ical kaliyan jaman.

Bapak/Ibu ingkang dahat kinurmatan,

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengampunten. Wabila hitaufik wal hidayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb..

 

 

Kumpulan Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Bahasa Indonesia yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 

pidato bahasa jawa, teks pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa singkat, pidato perpisahan bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa krama alus singkat, pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 9, pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa pendidikan, contoh teks pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato perpisahan kelas 9 bahasa jawa, pidato bahasa jawa tema pendidikan, pidato bahasa jawa tentang lingkungan, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa singkat tentang pendidikan, pidato bahasa jawa pendek, pidato bahasa jawa singkat padat, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa krama alus, naskah pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa kebersihan lingkungan, jenis pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6, pantun penutup pidato bahasa jawa, contoh teks pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang narkoba, pidato singkat bahasa jawa, pidato perpisahan kelas 6 bahasa jawa, kalimat pembuka pidato bahasa jawa, kumpulan pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa narkoba, pidato bahasa jawa kemerdekaan, pembukaan pidato bahasa jawa krama alus, pidato bahasa jawa krama, pembukaan pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9, contoh pidato bahasa jawa tentang lingkungan, pidato bahasa jawa krama inggil, pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 6, penutup pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan, contoh pembukaan pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat tentang perpisahan, contoh pidato perpisahan bahasa jawa, pembuka pidato bahasa jawa

 

23+ Contoh Pidato Bahasa Jawa (Paling Lengkap) Singkat, 14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Berbagai Tema, 20+ Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Singkat Padat dan Jelas, Pidato Bahasa Jawa Tentang Hari Santri Nasional , Contoh Pidato Bahasa Jawa yang Baik dan Benar, 13+ Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Inggil, 14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan, Perpisahan, SESORAH (PIDATO BAHASA JAWA),Contoh Kalimat Pembukaan Untuk Pidato Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa beserta Cara Membuatnya, Contoh-Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek,Jual Produk Buku Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap,Jual Produk Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap

Belum ada Komentar untuk "Contoh Pidato Tentang Batik Nasional dalam Bahasa Jawa Terbaru"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel