Contoh Pidato Dalam Acara Aqiqah Terbaru | Kumpulan Pidato


Contoh Teks Pidato Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal/peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato merupakan salah satu teori dari pelajaran bahasa indonesia.

Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik di depan umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karier yang baik. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. Dalam berpidato, penampilan, gaya bahasa, dan ekspresi kita hendaknya diperhatikan serta kita harus percaya diri menyampaikan isi dari pidato kita, agar orang yang melihat pidato kita pun tertarik dan terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan.


Yang dinamakan dengan teks pidato yaitu sebuah bentuk komunikasi satu arah yang berisi pengungkapan gagasan pokok atau beberapa pikiran mengenai beberapa hal kepada orang lain. Adapun tujuannya yaitu untuk mengajak orang lain melakukan apa yang sedang kita perintahkan.
Orator merupakan orang yang melakukan aktivitas pidato. Pidato yang baik serta benar dapat memberikan kesan yang positif kepada pendengarnya. Untuk itu maka kemampuan berpidato atau berbicara di depan banyak orang sangat membantu anda semua agar bisa berpidato denganbaik nantinya.

Tak Perlu Banyak Basa Basi silahkan Simak Pidato di Bawah Ini:


.
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh..

اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اْلعَاَلَمِيْنَ . وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَي أُمُوْرِا لدُّ نْيَا وَا لدِّ يْنٍ . وَعَلَيْ آ لِهٍ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

"ALHAMDU LILLAHI RABBIL'ALAMIN WABIHI NASTA'INU'ALA UMURID DUNYA WADDIN WA'ALA ALIHI WASHAHBIHI AJMA'IN"

Bapak-bapak serta para hadirin undangan sekalian yang berbahagia!
Tiada sepatah katapun yang patut kita ucapkan untuk mengawali acara kecuali ucapan tahmid dan tasyakkur kehadirat Allah Swt. Karena hanya limpahan rahmat,hidayah serta inayah-Nya sehingga kita semua bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju dan berkumpul disini tempat guna memenuhi undangan bapak shohibul hajat,yaitu bapak masduqi sekeluarga dalam acara malimah ‘aqiqah.

Selanjutnya semoga kesejahteraan dan keselamatan tetap tercurah kepada jungjungan Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua orang yang mengikuti ajaran-ajarannya. Karena dari beliaulah kita menjadi orang islam yang tahu akan ajaran-ajaran sucinya, tahu mana barang yang benar dan mana barang yang salah.

Hadirin sekalian yang berbahagia!
Malam ini kami mendapat penghargaan, penghormatan sekaligus amanat dari bapak masduqi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara ‘aqiqah ini.

Pertama kami atas nama keluarga bapak masduqi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para bapak yang meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan bapak masduqi semoga atas kehadiran serta ketulusan hati para bapak-bapak sekalian dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal.

Kedua kalinya, kami atas nama keluarga dalam menerima kehadiran para bapak kurang mengesankan, karena memang itulah kemampuan dari pihak keluarga bapak masduqi.

Hadirin sekalian yang berbahagia!
Pada malam ini adalah malam yang ketujuh dari kelahiran putri yang pertama dari bapak masduqi dari seorang ibu bernama Siti maryam. Sebagai ungkapan rasa syukurnya kehadirat Allah bapak masduqi menghadirkan/mengundang bapak-bapak untuk menikmati sebagian rezki yang dilimpahkan kepada bapak masduqiyakni dengan menyembelih dua ekor kambing.penyembelihan kambing pada hari ketujuh dari kelahiran seorang anak laki-laki atau anak perempuan dalam islam dinamakan AQIQAH.

Dalam hal ini rosulluloh bersabda:

AL-GHULAAMU MURTAHANUN BI’AQIIQOTIHI TUDZBA-HU ‘ANHU FIL YAUMIS SAABI’I WAYUHLAQU ROKSUHU WAYUSAMMAA”.

Artinya:

“anak yang baru lahir menjadi rungguhan sampai disembelihkan disembelihkan baginya ‘aqiqah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya dan diberi itu juga, hendaklah dicuckur rambutnya , dan diberi nama (hadist riwayat Ahmad dan Turmudzi)

Dan sabdanya lagi:

MAN AHABBA MINKUM AN YUNSAKA’AN WALADIHI FALYAF’AL’ANIL GHULLAMI SYAATAANI MUKAAFA-ATAANI WA’ANIL JAARIYATI SYAATUN”.

Artinya:
Barang siapa diandara kalian ingin beribadat tentang anaknya hendaknya diperbuatannya (disembelihkannya) untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya,dan untuk perempuan seekor kambing”. (hadist riwayat Ahmad,Abu Daud dan Nasa’i).

Dan dilain hadist beliau bersabda pula:

”’AN’AAA-ISYATA QOOLAT AMARONAA ROSUULULOO HI SAW. AN NU’IQQO ‘ANIL GHULLAMI BISYAATTAINI WA-‘ANIL JAARIYATI BISYAATIN”.

Artinya:
“aisyah r.a. berkata: rosulluloh saw. Telah menyuruh kita untuk supaya menyembelih ‘aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing “. (hadist riwayat turmudzi dan ibnu Majah).

Hadirin sekalian yangberbahagia!
Binatang yang disembelih pada ‘aqiqah ini adalah sama dengan keadaan binatang yang di sembelih pada waktu kurban,baik umurnya macamnya dan tidak bercacat. Binatang yang disembelih dua ekor untuk laki-laki, kalau tidak mampu seekor juga sudah memadai. Dan di sunatkan dimasak terlebih dahulu, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Dan bagi yang memperbuat aqiqah boleh memakan sedikit dari daging ‘aqiqah tersebut sebagai mana binatang kurban .

Hadirin serta para undangan sekalian yang berbahagia!
Malam ini anak dari bapak masduqi yang di ‘aqiqah kalau ditakdirkan berumur panjang, kian hari bertambah besar perkembangan jasmani. Bebarengan dengan perkembangan jasmaninya itu dia membutuhkan pendidikan. Dan tentunya bapak masduqi juga bapak-bapak yang lain mendambakan atau mencita-citakan anak yang sholeh, anak yang berbakti kepada Allah, taat menjalankan perintah-perintah Allah, juga taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya selaku yang memberatkan dan merawat sejak kecilnya.

Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendidik anak, agar kelak menjadi anak yang sholeh, disamping memberi didikan yang bersifat agamis sejak kecil, juga hal-hal dibawah ini tidak kalah pentinnya untuk diperhatikan dalam mendidik anak.

Pertama: keteladanan dari kedua orang tuaitu sendiri. Maksudnya kedua orang tualah yang pertama kali yang memberi contoh bagi anak-anaknya. Kalau orang tua tidak dapat member contoh teladan yang baik, maka jangan diharapkan akan dapat membingbing putra-putrinya kepada kebaikan yang diharapkannya. Mana bisa anak akan menjadi baik bilamana hidup dalam lingkungan keluarga yang bejat moralnya, berengsek dan berantakan? Seorang anak itu cenderung meniru tingkah laku dari kedua oraang tua. Apa yang diamatinya di rumah dari kedua orang tuanya si anak akan menirunya. Ada pribahasa yang mengatakan: Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, maka si anaknya akan kencing dengan berlari.

Hadirin sekalian yang berbahagia!
Amru bin’atabah pernah memberikan pegangan kepada para pendidik(pengasuh) anaknya dengan katanya:

“LIYAKUN AWWALU ISHLAA-HIKALIWALLADI ISHLAA-HIKALINAFSIKA,FA-INNA ‘UYUUNAHUM MA’QUUDA-TUN BI’AINIKA, FALHASANU ‘INDAHUM MAA SHONATA WAL QOBIIHU ‘INDAHUM MAA TAROKTA”.

Artinya:
“Hendaklah tuntunan perbaikan yang pertama kali bagi anak anakku, dimulai dari perbaikan anda terhadap diri anda sendiri. Karena mata dan perhatian mereka selalu terikat kepada anda. Mereka menganggap jelak segala yang anda jauhi”.

Ayah ibu yang setiap harinya sering bertengkar berkata jorok, penipu, pembohong, penghianat, semuanya itu akan mempengaruhi jiwa anak, dan jangan heran apabila anak tersebut kelak akan meniru perbuatan dan tingkah laku dari kedua orang tuanya tersebut.

Yang kedua: pembentukan tingkah laku melalui pembiasaan perbuatan sejak masih kanak-kanak.
Kita selaku orang tua apabila membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik dihadapan anak-anaknya yang masih kecil, misalkan ketika masuk wc membaca do’a begitu juga kalau keluar dari wc, membuka pakaian, memakai pakaian, akan tidur dan sesudah tidur. Ketika makan dan sesudah makan, member salam apabila bertemu dengan sesama muslimnya. Semua itu kalau dibiasakan sejak kecil, nanti kalau sudah besar anak itu akan menjadi terbiasa mengerjakan seperti itu pula, dengan demikian maka sesuailah dengan kalimat:

“MAN SYABBA’ALAA SAYI-IN SYAABA-ALAIHI”.

Artinya:
“barang siapa yang membiasakan sesuatu diwaktu mudanya,maka diwaktu tua hal itu akan menjadi kebiasaannya pula.

Begitu juga kalau kebiasaan kedua orang tua di hadapan anak-anaknya itu jelek,tidak sesuai dengan moral agama islam, kebiasaan tersebut akan dibawa oleh anak-anaknya kelak dikemudian hari.

Ketiga: wibawa orang tua. Kewibawaan orang tua sangat penting dalam pendidikan anak, utamanya mencetak anak yang sholeh dan sholehah.

Keempat: bijaksana. Seorang pendidikan itu haruslah bijaksana.

Kelima: tidak pilih kasih dihadapan anak-anaknya, sekali pun anak itu cacat. Sebab sikap pilih kasih atau berat sebelah terhadap anak yang satu dengan anak yang lain akan mengakibatkan perasaan sedih dan dendam atau permusuhan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Akhirnya antara sesama saudara timbul percekcokan dan berantakan.

Hadirin sekalian yang berbahagia!
Hanya itulah sepatah, dua patah kata sambutan dari kami atas nama shohibul hajat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua, lebih-lebih bagi diri pribadi.

Hadirin sekalian yang berbahagia!
Kami atas nama keluarga dari bapak masduqi,mohon do’a restu dari bapak-bapak sekalian supaya diberi kesabaran dan ketabahan di dalam mendidik anak-anaknya agar mendalami dan menjalankan syari’at islam dengan benar, sehingga pada akhirnya diberi gelar orang-orang yang muttaqin.

Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya.

Akhir kata,. Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Nah, itulah beberapa contoh yang merupakan teks pidato. Semua contoh meliputi tentang pidato bahaya narkoba, pidato perpisahan, pidato kebersihan, pidato pendidikan, dan yang terakhir pidato moral atau pendidikan karakter. Contoh pidato bahasa jawa tentang narkoba, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh bahasa jawa tentang kebersihan, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, dll.Dari mulai contoh yang pertama hingga akhir silahkan bisa dijadikan untuk referensi bagi yang membutuhkan.

Beberapa contoh teks pidato singkat di atas merupakan contoh teks yang dapat dijadikan referensi terpercaya. Pilihan teks pidato dari yang pertama hingga akhir bisa disesuaikan dengan kontesknya. Jika konteksny mengenai acara peringatan hari yang dinamakan hari pendidikan maka ambillah contoh yang sesuai dengan acara yang akan dilakukan dan sedang dibutuhkan.
5+ Contoh Teks Pidato Singkat dengan Berbagai Tema , 18 Contoh Pidato Singkat Terbaru Tentang Berbagai Topik, 3 Contoh Pidato Singkat dari Berbagai Topik , 14 Contoh Pidato Singkat, Persuasif Perpisahan Pendidikan,12 Contoh Pidato, Naskah / Teks Pidato Yang Baik Dan Benar,  CONTOH PIDATO SINGKAT - Mudah Dihafal Tugas Sekolah, √ 9 Contoh Teks Ceramah Singkat (Berbagai Topik), Teks Pidato Singkat Mengenai Perjuangan Para Pendiri Bangsa, 5 Contoh Pidato Singkat Tentang Pendidikan [Mudah Dihafal], contoh pidato tentang lingkungan, contoh pidato yang menarik dan tidak membosankan, contoh pidato tentang disiplin, contoh pidato pendidikan, contoh pidato persuasif tentang kesehatan, contoh pidato perpisahan, contoh pidato singkat tentang pendidikan, contoh pidato ilmiah, 7 Cara Membaca Naskah Pidato ✔️Yang Benar,Naskah Pidato Singkat Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-75, Pidato - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,
5+ Contoh Pidato Singkat Bahasa Indonesia, Contoh Teks Pidato Singkat (terlengkap) ,
21+ Contoh Teks Pidato Singkat dan Menarik, 5+ Contoh Pidato Bahasa Indonesia dengan Berbagai Tema,

Selalu Kunjungin Selalu Jagoberpidato.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru dan Kutbah Jumat Terbaru.Belum ada Komentar untuk "Contoh Pidato Dalam Acara Aqiqah Terbaru | Kumpulan Pidato"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel