Contoh Pidato Tentang Acara Ulang Tahun dalam Bahasa Jawa Terbaru


Pidhato yaiku omongan/ucapan kang ditata kanthi apik lan disampekake marang wong liya. Pidhato minangka salah sawijine ketrampilan lisan kanggo ngungkapake isine pikiran, perasaan, gagasan, warta lan liya-liyane.

B. Jenis-jenis  pidhato adhedhasar yaiku:
 1. Pidhato pembukaan, yaiku pidhato ringkes kang disampekake pembawa acara utama MC.
 2. Pidhato pengarahan, yaiku pidhato kanggo ngarahake sawijine kagiyatan.
 3. Pidhato sambutan, yaiku pidhato kang disampekake ing sawijine adicara tartamtu, kanthi wektu kangm ung sadhela, amarga sing menehi sambutan ora mung wong siji.
 4. Pidhato peresmian, yaiku pidhato kang dilakokake dining wong kang dueni pangaribowo kanggo ngresmekake samu barang.
 5. Pidhato laporan, yaiku pidhato kang isine ngelaporake sawijining tugas utowo kegiatan.
 6. Pidhato pertanggung jawaban, yaiku pidhato kang isine sawijine laporan pertanggung jawaban tugas utama/kagiyatan.
C. Carane gae pidhato

Supaya bisa nindakake pidhato kanthi lancar becike nggawe reng-rengan luweh disek.
 1. Salam pambuka
 2. Pambuka kang gambarake isi nganti ringkes
 3. Isi pidhato kang gambarake maksud, gambaran, sasaran, lan liya-liyane
 4. Penutup kang gambarake dudutan, pangarep-arep
 5. Salam penutup

 

 Di Blog ini banyak sekali contoh pidato bahasa jawa seperti pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa tentang kesehatanpidato bahasa jawa brainly, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6, pidato 17 agustus 1945 di sekolah, contoh pembuka dan penutup pidato bahasa jawa dan Lainnya Untuk Lebih lengkapnya Kalian Bisa lihat Contoh Pidato Bahasa Jawa di Bawah ini.

 

    ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULOHI WABARAKATUH

    Konjuk Dumatheng Bapak Perangkat Desa Gentan ingkang kinormatan

    Para sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinabekten

    Para Warga, tamu undangan ingkang mboten saged kulo sebataken setunggal boko setunggal ingkang kulo hormati.

    Ugi Dumateng kadang Karang Taruna ingkang kulo banggakaken

    Langkung rumiyen sumonggo kulo derekaken ngunjukaken Puji dalah sykur wonten ngarsaipun Alloh ingkang taksih paring nikmat dumateng kito sedoyo inggih puniko nikmat Iman, Islam soho kesarasan.

    Sholawat soho salam mugi tansah kaaturaken dumateng Junjungan kito Nabi Muhammad SAW

    Lan poro penderekipun ngantos akhir Zaman.

    Para Rawuh

    Kulo minangka ingkah gadah hajat, ngaturaken Sugeng Rawuh dumateng poro Tamu sedoyo. Ugi ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpo pepindan dumateng poro rawuh sedoyo ingkang sampun nglonggaraken wekdallipun kangge nyekseni adi cara Ulang tahun anak kulo ingkang kaping Pitulas tahun.Ingkang Asesilih BRIGHITA PUTRI MUSTIKANINGRUM.

    Ugi mboten katalompen kulo ngaturaken panuwun dumateng Bapak Ibu lan poro kadang kaneman  awit panjenengan sedoyo sampun kerso paring pisumbang awujud punopo kemawon arupi , penggalihan, dana, tenaga, ingkang sedoyo kolo wau saged damel rancagipun adicoro Ulang Tahun anak kulo wonten ing dalu puniko.

    Para Rawuh kakung miwah Putri ingkang dahat kinormatan

    Wonten ing adicoro Ulang Tahun anak kulo ingkang kaping pitulas meniko, kulo nyuwun donga pangestu,mugi- mugi anak kulo ingkang asesilih Brigita Putri Mustikaningrum meniko, kanti tambahipun umur, mugi tambah bektinipun dumateng tiyang sepuhipun,  tambah dewoso, tambah rizkinipun, tambah berkah gesangipun, tambah pinter wonten papan pasenaonipun.Amin

    Mekaten semanten atur pambagyo arjo ingkang saged kulo aturaken wonten ing kalodangan dalu meniko.Kulo minangka ingkang gadah hajat nyuwun pangapunten ingkang sa ageng agengipun menawi anggen kulo nglenggahaken paro rawuh sedoyo wonten ingkang mboten meranani penggalih panjenengan kulo nyuwun agenging samodra pangapunten.

    Lanmenawi wonten atur kulo ingkang klentu ugi mboten meranani penggalih panjengan kulo nyuwun panagapunten.

    Wassalamualaikum Waroh matullohi Wabarakatuh 

Kumpulan Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Bahasa Indonesia yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 

pidato bahasa jawa, teks pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa singkat, pidato perpisahan bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa krama alus singkat, pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 9, pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa pendidikan, contoh teks pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato perpisahan kelas 9 bahasa jawa, pidato bahasa jawa tema pendidikan, pidato bahasa jawa tentang lingkungan, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa singkat tentang pendidikan, pidato bahasa jawa pendek, pidato bahasa jawa singkat padat, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa krama alus, naskah pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa kebersihan lingkungan, jenis pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6, pantun penutup pidato bahasa jawa, contoh teks pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang narkoba, pidato singkat bahasa jawa, pidato perpisahan kelas 6 bahasa jawa, kalimat pembuka pidato bahasa jawa, kumpulan pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa narkoba, pidato bahasa jawa kemerdekaan, pembukaan pidato bahasa jawa krama alus, pidato bahasa jawa krama, pembukaan pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9, contoh pidato bahasa jawa tentang lingkungan, pidato bahasa jawa krama inggil, pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 6, penutup pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan, contoh pembukaan pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat tentang perpisahan, contoh pidato perpisahan bahasa jawa, pembuka pidato bahasa jawa

 

23+ Contoh Pidato Bahasa Jawa (Paling Lengkap) Singkat, 14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Berbagai Tema, 20+ Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Singkat Padat dan Jelas, Pidato Bahasa Jawa Tentang Hari Santri Nasional , Contoh Pidato Bahasa Jawa yang Baik dan Benar, 13+ Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Inggil, 14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan, Perpisahan, SESORAH (PIDATO BAHASA JAWA),Contoh Kalimat Pembukaan Untuk Pidato Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa beserta Cara Membuatnya, Contoh-Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek,Jual Produk Buku Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap,Jual Produk Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap, Materismk.my.id

Belum ada Komentar untuk "Contoh Pidato Tentang Acara Ulang Tahun dalam Bahasa Jawa Terbaru "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel