Contoh Pidato Tema Maulid Nabi dalam Bahasa Jawa Terbaru


Pidhato yaiku omongan/ucapan kang ditata kanthi apik lan disampekake marang wong liya. Pidhato minangka salah sawijine ketrampilan lisan kanggo ngungkapake isine pikiran, perasaan, gagasan, warta lan liya-liyane.

B. Jenis-jenis  pidhato adhedhasar yaiku:
 1. Pidhato pembukaan, yaiku pidhato ringkes kang disampekake pembawa acara utama MC.
 2. Pidhato pengarahan, yaiku pidhato kanggo ngarahake sawijine kagiyatan.
 3. Pidhato sambutan, yaiku pidhato kang disampekake ing sawijine adicara tartamtu, kanthi wektu kangm ung sadhela, amarga sing menehi sambutan ora mung wong siji.
 4. Pidhato peresmian, yaiku pidhato kang dilakokake dining wong kang dueni pangaribowo kanggo ngresmekake samu barang.
 5. Pidhato laporan, yaiku pidhato kang isine ngelaporake sawijining tugas utowo kegiatan.
 6. Pidhato pertanggung jawaban, yaiku pidhato kang isine sawijine laporan pertanggung jawaban tugas utama/kagiyatan.
C. Carane gae pidhato

Supaya bisa nindakake pidhato kanthi lancar becike nggawe reng-rengan luweh disek.
 1. Salam pambuka
 2. Pambuka kang gambarake isi nganti ringkes
 3. Isi pidhato kang gambarake maksud, gambaran, sasaran, lan liya-liyane
 4. Penutup kang gambarake dudutan, pangarep-arep
 5. Salam penutup

 

 Di Blog ini banyak sekali contoh pidato bahasa jawa seperti pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa tentang kesehatanpidato bahasa jawa brainly, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6, pidato 17 agustus 1945 di sekolah, contoh pembuka dan penutup pidato bahasa jawa dan Lainnya Untuk Lebih lengkapnya Kalian Bisa lihat Contoh Pidato Bahasa Jawa di Bawah ini.

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Poro Bapak poro Ibu hadirin sedoyo ingkang kulo hormati!

Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho manjataken rahos syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun allah SWT. dene menopo Alloh sampun paring hidayah, inayah, rohmat lan keni’matan dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehingga kulo lan panjenengan sami saget makempal wonten ing puniko majlis kanti sehat wal ‘afiyat.

Poro rawuh ing saat meniko monggo kito niat ibadah dateng Alloh, niat ta’dzim utawi hormat dinten kelahiranipun junjunngan kito Nabi Agung Muhammad, salah setunggalipun Nabi pemimpin umat, Nabi ingkang sanggup bade paring syafa’at, boten pandang sugih utawi melarat, boten pandang rakyat utawi pejabat, sami ugi wonten ing dunyo utawi akherat, mugi-mugi kulo panjenengan benjang saget angsal rohmat lan syafa’at, saking panjenenganipun benjang ing dinten kiamat. Amin.

Poro rawuh ingkang minulyo!

Junjungan kito Nabi Muhammad SAW. meniko salah setunggalipun Nabi ingkang nggadahi sifat kemanusiaan ingkang paling sempurno. Dene ingkang paling menonjol sifatipun Kanjeng Nabi wonten kalangan manungso inggih puniko sifat kejujuranipun soho akhlakipun ingkang mulyo ngantos Kanjeng Nabi terkenal wonten kalangan tiyang Arab dipun sebut Al-Amin, tegesipun tiyang ingkang saget dipercoyo, ugi Alloh piyambak ngakoni mulyonipun akhlakipun kanjaeng Nabi dipun sebat wonten al-Qur’an surah al-Qolam ayat sekawan:

 Ingkang artosipu

“Lan sak temene siro iku bener-bener netepi pekerti kanga agung”

Poro Bapak poro Ibu ingkang minulyo!

Keranten akhlak ingkang mulyo lan agung, Kanjeng Nabi saget membangun mental Bangsa Arab saking zaman jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah, kito sampun ma’lum wonten kitab-kitab tarikh utawi sejarah Islam, bilih sa’derengipun Kanjeng Nabi lahir dipun watani zaman jahiliyyah, zaman kebodohan, Bangsa Arab wonten zaman niku dereng mengenal sinten Pengeran ingkang berhak disembah, tiyang-tiyang katah ingkang nyembah kayu, watu, nyembah braholo, omben-ombenan arak, maen judi, kertu, remi lan sa’ piturutipun, meniko sampun terbiasa, keranten dereng mengenal kebenaran lan kesesatan, dereng mengenal halal lan harom.

Pancene menawi dipun ma’nani, “maen” niku ma’nane “maunya enak”, tapi emoh kangelan, lumuh nyambut gawe, semanten ugi “judi”, ma’nane “sing maju dadi”, dadi nopo? Dadi wong mlarat. Bangkrut. Semanten ugi “kertu” “duit ning sengker dadi metu” asale panen dodol gabah, duit kebek nang jeroneng sak.

Bareng silo, nyandak kertu, akhire duit sing disengker malah dadi metu. Semanten ugi “remi” ma’nane “njareme lami” tiyang remi niku nek menang ngotot golek musuh. Bareng kalah, njareme lami, suwe. Mulane Kanjeng Nabi terus dipun lahiraken wonten ing tengah-tengah kebobrokan mental bangsa Arab supados nyempurnakaken akhlak utawi budi pekerti. Kanjeng Nabi pun dawuh:

(إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلاَقِ. (رواه أحمد

Ingkang Artosipun

“Sa’ temene ingsun diutus supoyo nyampurnakake budi pekerti”

Poro bapak poro Ibu ingkang kulo hormati!

Agengipun pengaruh kemulyaan akhlak Kanjeng Nabi sehinggo syi’ar kejayaan Islam mboten namung terbatas wonten kalang tiyang Arab mawon tapi terus meluas berkembang ngantos seluruh dunia. Pancen keutusipun Kanjeng Nabi meniko mboten khusus wonten negeri Arab mawon tapi dateng seluruh alam, Alloh dawuh wonten Al-Qur’an Surah Al-Anbiya’ ayat satus pitu:

 Ingkang Artosipun

“Lan Ingsun ora ngutus siro (Muhammad) kejobo aweh rohmat maring wong sa’ alam donyo.

Poro rawuh ingkang minulyo!

Dados kautusipun Kanjeng Nabi meniko merata dateng sedoyo tiang sa’ alam donyo. Mugi-mugi kito mbenjang sageto angsal syafa’atipun benjang dinten qiyamat.

Kintenipun cekap semanten uraian singkat tentang Maulid Nabi ingkang saget kulo aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

Kumpulan Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Bahasa Indonesia yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 

pidato bahasa jawa, teks pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa singkat, pidato perpisahan bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa krama alus singkat, pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 9, pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa pendidikan, contoh teks pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato perpisahan kelas 9 bahasa jawa, pidato bahasa jawa tema pendidikan, pidato bahasa jawa tentang lingkungan, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa singkat tentang pendidikan, pidato bahasa jawa pendek, pidato bahasa jawa singkat padat, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa krama alus, naskah pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa kebersihan lingkungan, jenis pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6, pantun penutup pidato bahasa jawa, contoh teks pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang narkoba, pidato singkat bahasa jawa, pidato perpisahan kelas 6 bahasa jawa, kalimat pembuka pidato bahasa jawa, kumpulan pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa narkoba, pidato bahasa jawa kemerdekaan, pembukaan pidato bahasa jawa krama alus, pidato bahasa jawa krama, pembukaan pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9, contoh pidato bahasa jawa tentang lingkungan, pidato bahasa jawa krama inggil, pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 6, penutup pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan, contoh pembukaan pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat tentang perpisahan, contoh pidato perpisahan bahasa jawa, pembuka pidato bahasa jawa

 

23+ Contoh Pidato Bahasa Jawa (Paling Lengkap) Singkat, 14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Berbagai Tema, 20+ Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Singkat Padat dan Jelas, Pidato Bahasa Jawa Tentang Hari Santri Nasional , Contoh Pidato Bahasa Jawa yang Baik dan Benar, 13+ Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Inggil, 14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan, Perpisahan, SESORAH (PIDATO BAHASA JAWA),Contoh Kalimat Pembukaan Untuk Pidato Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa beserta Cara Membuatnya, Contoh-Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek,Jual Produk Buku Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap,Jual Produk Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap

Belum ada Komentar untuk "Contoh Pidato Tema Maulid Nabi dalam Bahasa Jawa Terbaru"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel